Moss kommune

Hvor skal biblioteket være?

Det er det vi nå sammen skal finne ut!

Siden 2002 har Moss bibliotek leid lokaler i Møllebyen, men om tre år går kontrakten ut. Det gjør at vi må ta stilling til om man skal oppgradere dagens lokaler, eller om vi skal bygge oss et helt nytt bibliotek!

I en sånn prosess er det mange ting som må tenkes på. For eksempel om man skal samlokalisere et nytt bibliotek med Kulturskolen, som sårt trenger lokaler.

Vi vil gjerne høre hva DU mener og tenker! Vi har laget en spørreundersøkelse, også vil vi gjerne ønske deg velkommen til et åpent folkemøte tirsdag 28. september klokken 18:00 på Parkteatret.

Men først skal du få litt bakgrunn:

Moss kommune og MK Eiendom har invitert tre arkitektbyråer til å komme med egne mulighetsstudier for samlokalisering av bibliotek og kulturskole på tre ulike tomter i sentrum.

Tomtene og områdene som blir belyst i mulighetsstudien er:

  • Videreutvikling og oppgradering av dagens lokaler i Møllebyen
  • Parkeringsplassen vis-à-vis Brandstrup-gården i Gudesgate
  • Kirketorget foran Kirkegata 14

(Du kan se illustrasjoner nederst i denne saken)

De tre arkitektbyråene - Fredriksborg Eiendom, Plus Arkitekter og arkitektbyrået Blakstad & Haffner - kommer på folkemøtet for å tegne og fortelle for oss.

Mer informasjon om folkemøtet finner du her:
https://www.mosskulturhus.no/event/folkemote-om-fremtidens-bibliotek-og-kulturskole-i-moss

Eller på Facebook: https://www.facebook.com/events/1078832292923379

Velkommen til folkemøte, og svar gjerne på undersøkelsen – den finner du her:
Innspill til plassering av nytt bibliotek og kulturskole i Moss kommune (office.com)