Moss kommune

Hva ønsker du deg på Rabben folkepark?

 

Hva ønsker du deg i parken på Rabben?

Fra saggmuggkant til bypark

Rabben har vært forbeholdt industri de siste 300 årene, men skal nå omformes til en folkepark til glede for alle Moss sine innbyggere og besøkende. Målet er en park som har et mangfold av aktiviteter, arrangementer og brukere og som også skal ivareta biologisk mangfold og fugleliv. Det er så langt planlagt lekeplass, sandstrand, badebrygge med stupebrett, gjesteplasser for småbåter, sandvolleyballbane, toaletter, skifteskur og utedusjer og et område med begrenset adkomst for mennesker slik at fuglene kan få sitt friområde. 

Det åpne møtet som var planlagt 14. mars ble avlyst som følge av coronaviruset, men vi ønsker å høre hva du mener er viktig på Rabben. Vedlagt ligger et hefte du kan hente inspirasjon og lese om foreløpige ideer til hva som er tenkt. Rabben folkepark_inspirasjon  (PDF, 6 MB)

Send dine forslag til Pernille på pernille@lala.no
Frist
22. mars 2020.