Moss kommune

Hovedopptak til barnehagen 2021

Vi klargjør nå for hovedopptak 2021 i barnehagene. Alle søknader som kommer inn i perioden 01.01.21 - 01.03.21 vil være med i hovedopptaket.