Moss kommune

Høring - forslag til strategisk plan for kommunalområde helse og mestring 2021-2024

Moss kommune har utarbeidet et forslag til strategisk plan for kommunalområde helse og mestring 2021 – 2024. Strategiplanen er forankret og utledet fra kommunens overordnede planverk. Moss kommune inviterer innbyggere i Moss, lag og foreninger, organisasjoner, interessegrupper og ulike fagmiljøer til å komme med innspill til høringsutkastet.