Moss kommune

Høring - Arbeidsgiveransvaret for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Moss kommune

Moss kommune sender på høring sak om endring i organisering av arbeidsgiveransvaret i BPA ordninger i Moss kommune. Bakgrunnen for at saken sendes på høring er vedtak i politisk utvalg for Helse og mestring den 6. oktober 2020. 

Moss kommune ber om at høringsinnspill sendes pr. e-post til post@moss.kommune.no 

Høringsfrist er satt til onsdag 18 november 2020. 

Høringsuttalelser er som hovedregel offentlige og vil kunne bli publisert. 
Ved spørsmål kan virksomhetsleder ved Helse og omsorgsforvaltningen kontaktes på mette.thomson@moss.kommune.no 

 

Høringsbrev - Arbeidsgiveransvaret i brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ordninger i Moss kommune_ (PDF, 27 kB)

Høringsnotat - Arbeidsgiveransvaret i brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ordninger i Moss kommune_ (PDF, 34 kB)

Sak til høring - arbeidsgiveransvaret for BPA i Moss kommune (PDF, 7 MB)

 

Saken er publisert på hjemmesiden til Moss kommune under politiske møter.