Har du klaget på vedtak om ny takst for eiendomsskatt i 2020 og venter på svar?

Klagesaksbehandlingen av nye takster for eiendomsskatt i Moss kommune er under arbeid

Spørsmål og svar

Jeg har klaget på eiendomsskatten og venter på svar. Når kan jeg å få svar? 

  • Har du klaget på ny takst på eiendomsskatt og får medhold, får du tilsendt et nytt justert vedtak på eiendomsskatt for 2020.
  • Nye vedtak sendes ut fortløpende. 
  • Målsettingen er at klagesaksbehandlingen skal være ferdig i løpet av året. Det betyr at noen vil få en avregning i 2021. 

 

Jeg bor i borettslag og er innvilget fritak for eiendomsskatt for 2020. Når får jeg refundert innbetalt eiendomsskatt fra Moss kommune?  

  • Klagesaksbehandlingen av borettslag som har klaget på ny takst av eiendomsskatt for 2020 er under arbeid.
  • Når klagesaksbehandlingen er avsluttet vil kommunen innhente opplysninger om hva den enkelte skal betale i eiendomsskatt, og deretter tilbakebetale innbetalt eiendomsskatt til de som er innvilget fritak for 2020.