Moss kommune

Gangbrua i Nesparken erstattes med en ny bro

Etter en grundig vurdering og gjennomgang av gangbrua i Nesparken har Moss kommune konkludert med at den eksisterende gangbroa må erstattes med en ny.

Det kommer fram i en gjennomgang Multiconsult har gjort på oppdrag fra Moss kommune, at broa bør byttes.

- Vi har startet arbeidet å  med kartlegge hvilken type bro som skal settes opp, sier Frank Syversen, Enhetsleder – Kommunalteknikk i Moss kommune.
I dette arbeidet vil vi vurdere design, utførelser og materialer, som igjen vil ha betydning for pris og tidsperspektiv for fremdrift,  sier Frank Syversen.

- Vi vet at broa er mye brukt og savnet av mange. Vi er derfor i dialog med Statens vegvesen om muligheten for å leie en midlertidig erstatningsbru. Når en midlertidig bro vil være på plass må vi komme tilbake til, legger Frank til.

Hele rapporten fra Multiconsult kan du lese her (PDF, 3 MB)