Moss kommune

Gang- og sykkelbrua i Nesparken er stengt

På bakgrunn av en befaring av gang- og sykkelbrua i Nesparken er det gjort funn ved konstruksjonen, som gjør at brua må stenges for ferdsel.

Vi jobber med å innhente mer informasjon for å vurdere hvilke tiltak som bør settes inn.

Inntil videre vil brua være stengt av med sperringer, og vi ber alle respektere disse.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer