Moss kommune

Fremdrift for feiing av gatene i Moss

Klikk for stort bilde Rikke Wallum Vi mottar for tiden mange henvendelser om feiing av kommunale veier og registrerer et stort engasjement for at det skal være trygt å ferdes for alle, ryddig og pent i kommunen. 

Frem til 17 mai har vi prioritert å feie i sentrum, de mest trafikkerte veiene, skoler, parkeringsplasser og helsebygg. Til dette arbeidet har vi tilgjengelig en stor og en liten feiebil, gjennomsnittshastigheten deres er på 1,5 km/t.
Vi fortsetter å feie, se foreløpig fremdriftsplan nedenfor.

Kart over brøyte- og feieroder:

I kommens kartløsning ser du rodene vi både feier og brøyter etter. 

Brøytekart

Foreløpig videre fremdriftsplan:

  1. Mandag 7. juni og frem til torsdag 10. juni vil rode B8(Grindvoll/Skredderåsen) feies
  2. Deretter starter vi på rode B7(Verket) og dette vil ta ca. to uker
  3. Deretter starter vi med rode B6 (Krapfoss), om ca. tre uker

Vi vil også gjennomføre noe vedlikeholdsfeiing der det er behov på deler av roder som allerede er feiet en gang. Dette vil tas litt innimellom det faste feieprogrammet. 

Hjelp feiebilen med å komme til:

Det fint om du hjelper oss med å påse at kjøretøy, hengere og annet som er parkert i veien og er til hinder for feiebilen er fjernet i perioden vi er i deres område. 

Ønsker du å melde ifra om feiing på kommunale veier:

Du kan ta kontakt med oss via vår meldetjeneste: Meld ifra