Fortsatt øvingsaktivitet fra Luftforsvarets base på Rygge

Denne uken vil F-35 vil sammen med en Luftvern stridsgruppe og F-16 kampfly være på Rygge for å øve og trene på beredskap og samvirke med flystasjonen. 

Det må påregnes ekstra aktivitet fra både jagerfly og helikopter i perioden øvelsen varer.

Aktivitetene vil foregå både dag, kveld og natt, og kan vare fram til klokka 01:00 (natt) på hverdager. I helgen vil det ikke være flyaktivitet i forbindelse med øvelsen. 

Hensikten med øvelsen er å trene og øve Luftforsvarets beredskap gjennom å flytte kampfly og luftvern fra sine hjemmebaser til Rygge, og å drive operasjoner ut fra flystasjonen.

Les hele pressemeldingen fra Luftforsvaret