Moss kommune

Er du rørlegger eller entreprenør og utfører arbeid i Moss kommune?

Rørleggermeldinger, gravesøknader og arbeidstillatelser med arbeidsvarslingsplan leveres digitalt via egen portalløsning

Fra årsskiftet har det vært mulig å levere sanitærsøknad, gravesøknad og arbeidstillatelse med arbeidsvarslingsplan via https://ledningsportalen.no/ (www.gravemelding.no)

Geomatikk påviser og informerer om kommunens signalkabler, fiberkabler og VA-nett, dersom dette befinner seg i nærheten av arbeidsområdet.
Gravehenvendelser kan bestilles via https://ledningsportalen.no/ eller via GeoGrav-appen.

Gebyr:

Behandling av sanitærsøknad er det ikke gebyr for i 2020.
For behandling av gravesøknad og arbeidsvarslingsplan er det et gebyr på 3150 kroner.
For utført kontroll er det et gebyr på 1000 kroner.