Eiendomsskatten og klagesaksbehandling

Etter årets nyutsendelse av eiendomsskatt i Moss kommune kunne det klages på eget skjema på nett, sendes e-mail eller 
på annen måte. For de som klaget men ikke har fått svar kan følgende informeres:
Etter klagefristen har vi arbeidet med å sjekke ut den enkelte klage og foreta rettinger der dette kunne gjøres. Saker vil nå
bli lagt frem for kommunens eiendomsskattetakstnemnd siste halvdel av august. De klager som gis medhold i en eller annen
form blir tilskrevet med nytt vedtak. Klager som ikke blir tatt til følge vil bli lagt frem for overskattetakstnemnda i løpet av 
september / oktober.

Les mer om eiendomsskatt på våre sider.