Moss kommune

Bylab midlertidig stengt fra 6. februar

Bylab i gågata holder stengt fra og med torsdag 6. februar til og med fredag 14. februar på grunn av ombygging.

Gjenåpning lørdag 15. februar

Lørdag 15.februar kl. 11.00 gjenåpner lokalene og kommunetorget, Bylab og Moss i Sentrum flytter inn på samme adresse i gågata. Ordføreren klipper snora, og det blir mulighet for se de tre ordførerkjedene. 

Fra og med mandag 17. februar vil ikke Moss rådhus være betjent med skranke. Publikum kan fra denne datoen henvende seg til kommunetorget i gågata eller på telefon, mail, chat eller Facebook. Telefonnummeret er det samme som før, 69 24 80 00.

Kommunetorgets åpningstider

Åpningstidene til kommunetorget vil fra mandag 17. februar være:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl.8.30-15.30
Torsdag kl. 08.30-19.00
Åpent hver lørdag kl. 10-14

Velkommen til å se våre nye lokaler!

Hva kan kommunetorget hjelpe deg med?

Når publikum kontakter kommunen er det en av oss som jobber på kommunetorget dere møter. Vi skal veilede, svare på spørsmål og hjelpe alle som tar kontakt med oss på best mulig måte. Vi tilstreber å svare ut mest mulig ved første henvendelse, og setter deg i videre kontakt med rett enhet i kommunen hvis det er behov for det. 

Vi kan blant annet bistå med:

  • enkelte papirskjema/søknader/hjelp
  • nøkler til Kråkebua ved skøytebanen
  • søknader om ledsagerbevis
  • salg av billetter til Moss kulturhus
  • formidlere av Aktiv på dagtid
  • å melde feil og mangler, gatelys, veier
  • å finne fram i Moss sentrum
  • veilede om parkeringslettelse for forflytningshemmede
  • vigsler
  • informasjon om renovasjon