Moss kommune

Bidra i jakten på plastkuler!

Meld funn til Kystverket på telefon 33 03 48 10 eller bruk nettløsningen omtalt under. Kystverket ønsker å få en oversikt over mengder pellets som er ryddet av privatpersoner. Moss kommune oppfordrer derfor alle som har ryddet pellets om å ringe Kystverket på kontaktnummeret og informere om hvor mye pellets de har samlet inn.

 

Meld fra om funn

Funn av de små plastkulene meldes Kystverket enten via publikumstelefonen 33 03 48 10 eller bruk nettløsningen, (drevet av Fredrikstad kommune). Publikumstelefonen er betjent 09-19 på hverdager og 11-16 helg/helligdager, nettløsningen er døgnåpen.
 

Nettløsningen

 

Du kan bidra

Først og fremst ved å melde funn. Dersom du har funnet små mengder og plukker det opp selv er det bare fint, men ring publikumstelefonen eller bruk nettløsningen for da får Kystverket en oversikt over hvor mye som er plukket opp.

VIKTIG – Rapporter inn fra funnstedet, ikke vent til du kommer hjem. Dette er viktig for at geotaggen skal feste seg i kartet på funnstedet og ikke på boligen din.

 

Se film som viser en metode for opprydding av pellets i løsmasser.