Moss kommune

Beskjæring av trær langs Ryggeveien ved Melløsparken

Ryggeveien ved Melløsparken For øyeblikket er veien sperret for trafikk ved Melløsparken ned mot Klostergata på grunn av beskjæring av trær. Det er uklart hvor lenge arbeidet vil vare, men det vil kunne strekke seg utover 2-3 dager. 

Hensikten er å fjerne grener og enkelte trær som utgjør en risiko for veibanen. Det er behov for å felle totalt tre trær langs Ryggeveien fordi de er i dårlig forfatning. 

For hvert tre som tas ned skal Moss kommune plante to nye trær på kommunal grunn. Vi kommer blant annet til å plante trær som blomstrer fra tidlig vår til langt ut på sommeren, som blant annet selje, lønn, kirsebær, eple, rogn, hagtorn, svenskeasal, lind og hestekastanje. Det er fordi dette er viktige beiteplanter for humler og andre pollinerende insekter.


Det er Mesta som utfører arbeidet på vegne av Viken fylkeskommune. Ta kontakt med Avdeling for Natur, klima og bymiljø i Moss kommune dersom du har noen spørsmål i forbindelse med dette.