Begrenset tilgang til NAV Moss grunnet vekterstreik

Klikk for stort bilde VWE  

Grunnet streik hos vekter ved NAV Moss vil tilgjengelighet til veiledere være via telefon, via «skriv til oss» på nav.no og videomøter. For innbyggere som er i krise, og som ikke har telefon er det mulig å henvende seg i mottaket i tiden 10-00-14.00