Bading i Vansjø frarådes etter observasjoner av blågrønnalger - oppdatert 28.8.20

Fortsatt frarådes bading ved Vepsen.

Det er fortsatt synlige blågrønnalger i Vansjø, og på stille dager kan de samle seg i bukter og viker. Blågrønnalger (microcystis) vil være synlig som grønne fnokker. Når det er synlige fnokker, er det mulighet for giftstoffer i sjøen, og dette kan være helseskadelig. Derfor er det viktig at badende sjekker vannkvaliteten før de hopper i Vansjø.

Moss kommune tok ut fire nye vannprøver tirsdag 25. august. Prøvene ble tatt ut ved Vaskeberget, ved Vepsen og ved de to strendene i Nesparken. Det var relativt lite blågrønnalger i prøvene tatt ut ved Vaskeberget og i Nesparken, og det ble heller ikke påvist micrcystin i disse prøvene. Dersom man ønsker å bade ved disse strendene, er det viktig at den enkelte sjekker om det er en ansamling av blågrønnalger før man hopper i vannet.

Det var noe mer blågrønnalger i prøven tatt ut ved Vepsen, og det ble målt 3,4 ug/L. WHO's anbefalte grenseverdi for microcystin i badevann er 10 ug/L. Konsentrasjon av microcystin kan endres raskt, og særlig ved varmt vær og lite vind kan det bli en oppkonsentrasjon. Derfor fraråder kommunelegen bading ved Vepsen.

Det er noe forekomster av blågrønnalger flere steder i Vansjø og vi ber publikum være oppmerksomme når de skal ut å bade. Observeres blågrønnalger i vannskorpen er det ikke anbefalt å bade. Blågrønnalger i større mengder kan sees som grønne fnokker i vannet eller som et grønt belte. Les mer om blågrønnalger.

Overvåkningen av blågrønnalger og mikrocystin som NIVA gjennomfører, har til nå ikke vist konsentrasjoner som er over WHOs anbefalte grenseverdi for microcystin i badevann.

Moss kommune sjekker status i Vansjø også neste uke.

Klikk for stort bilde Lise Larsen