Moss kommune

Moss kommune ønsker å legge til rette for at skoleelever, pasienter og ansatte enkelt skal kunne varsle om kritikkverdige forhold

- Byliv er viktig for at Moss skal være en god kommune å vokse opp i og leve i, sier ordfører Hanne Tollerud.

I de siste årene har Moss kommune samarbeidet med næringsliv, frivillighet og kulturliv for å styrke bylivet i Moss sentrum. Nå har Byliv satsingen laget en brosjyre med tilbakeblikk på hvorfor det er så viktig å samarbeide om sentrumsutviklingen.  

Brosjyren er i løpet av kort tid tilgjengelig i papirformat på Kommunetorget/Bylab i gågaten, Moss rådhus og i byens forretninger.

 

Du kan også lese den her!

 

 Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Fra i dag 1. november er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Moss kommune sender på høring sak om endring i organisering av arbeidsgiveransvaret i BPA ordninger i Moss kommune. Bakgrunnen for at saken sendes på høring er vedtak i politisk utvalg for Helse og mestring den 6. oktober 2020. 

Flere eksterne samarbeidspartnere og interessenter om skatteoppkreveroverføringen har mottatt et brev med følgende informasjon om overføringen av skatteoppkreverne. 

Fra 1. oktober innføres det et nye fredningsområde for hummer. I Moss er dette området Mossesundet (se kartutsnitt).

Etter brudd i forhandlingene om bussbransjeavtalen, stoppet alle bussene i Moss fra søndag 20. september, også skolebussene. badebusser og turbusser.

I uke 38 og 39 vil det være stor militær øvingsaktivitet ut fra Rygge og Ørland flystasjoner, i østlandsområdet og deler av Midt-Norge.

 

Nå starter prosjektet med renovering av kunstgresset på Melløs. Dette vil påvirke brukere og innbyggere og vi ønsker derfor å informere om følgende:

  • Inngangen til treningsfelt A+B vil være i Nordahl Griegs gate med åpning i gjerdet, gjennomgang via kunstgresset er ikke lenger mulig. 
  • Tidligere gjennomgang fra gang- og sykkelsti ved kunstgresset vil være stengt i anleggsperioden, og gjennomgang må gjøres via Løkenfeltet på andre siden av stadionbygget. 
  • Innkjøring til drop-sone for skole/SFO bør gjøres fra Rolf Wickstrøms allè. 

Selve anleggsområdet vil være stengt når arbeider ikke pågår.