Moss kommune

Over 4,7 millioner kroner er nå fordelt til lokalt næringsliv.

Viken fylkeskommune oppfordrer alle innbyggere om å være med på et krafttak for å minske smittefaren og trykket på skolebussene.

Alle kommunene i Viken var nylig i møte med Viken fylkeskommune og Statsforvalteren om situasjonen.

Både Statsforvalter og fylkeskommunen er enige om at alle barn og unge med lang og utrygg skolevei skal få plass på bussen. For å få bukt med problemet med overfylte skolebusser ber vi om at de som ikke har krav på skoleskyss eller har gyldig billett finner andre måter å komme seg til skolen på.

Viken fylkeskommune oppfordrer rett og slett færre av innbyggerne i Moss om å reise med bussen og heller bruke sykkelen eller gå hvis det er mulig. Går det flere busser fra samme holdeplass kan det være lurt å møte opp i god tid og på den måten bidra til at passasjerene sprer seg på flere busser. Kanskje betyr det at du må gå hjemmefra fem minutter tidligere om morgenen.  

Avdeling Samskaping, med Håkon Gangestad og Beate Anonsen i spissen, er i gang med å kartlegge muligheter for sommerjobb for de mellom 13-18 år.

 

Det er i dag ansatt ny kommuneoverlege i Moss. Den nye kommuneoverlegen kommer i tillegg til dagens kommuneoverlege.