Det er forbudt å fiske torsk i Oslofjorden hele året. Hvis du likevel skulle få torsk når du fisker, må du ta den forsiktig av kroken og slippe den tilbake i sjøen. 

Advarselen skyldes for høye perfluoroktylsulfonat-verdier, PFOS, i fisk.

2.januar 2020 blir åpningstidene på Moss rådhus og på sentralbordet til Moss kommune 8.30-15.30 på hverdager.
Dette er en midlertidig ordning fram til kommunetorget åpner i Dronningensgate 15.