en bobil

 Det er flere partkeringsmuligheter for deg som er på bobilferie i Moss! 

Pressemelding fra Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB): Hytta vil benyttes mer enn vanlig denne sommeren. Brannvesenet oppfordrer derfor alle til å påse at alt står bra til når det gjelder brannsikkerheten.

Det er nå mulig å besøke kommunes sykehjem, omsorgsbolig eller helsehus. Det er noen rutiner som må følges ved besøk.

Det er mange som ønsker å benytte våren og sommeren på å byggeprosjekter hjemme. Byggesaksavdelingen ønsker å minne om at kommunale planer, kan legge begrensninger på hva som er mulig å bygge på eiendommen din. Dette gjelder også tiltak som ikke er søknadspliktig.

Meld funn til Kystverket på telefon 33 03 48 10 eller bruk nettløsningen omtalt under. Kystverket ønsker å få en oversikt over mengder pellets som er ryddet av privatpersoner. Moss kommune oppfordrer derfor alle som har ryddet pellets om å ringe Kystverket på kontaktnummeret og informere om hvor mye pellets de har samlet inn.

 

Kommunale avgifter for 2. termin og faktura på eiendomsskatt forfaller i morgen 20 mai. Savner du faktura, trenger en kopi eller vil søke om betalingsutsettelse - log deg inn på moss.kommune.no /minside og få oversikt over alle dine fakturaer og betalinger.

 For øyeblikket er veien sperret for trafikk ved Melløsparken ned mot Klostergata på grunn av beskjæring av trær. Det er uklart hvor lenge arbeidet vil vare, men det vil kunne strekke seg utover 2-3 dager. 

Dersom din virksomhet har installert fettutskiller, så må du nå selv inngå avtale med et firma som kan gjennomføre tømming av denne og dokumentere dette. Endringen trådte i kraft 1.1.2020.