Moss kommune

Moss kommune har utarbeidet forslag til kommunal planstrategi for Moss, 2020-2024. Formannskapet har vedtatt at forslag til planstrategi for Moss skal legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker.
 

Innspill til planstrategien bes innsendt til: post@moss.kommune.no innen 22. januar 2021.

Fra tirsdag 1. desember kl. 09:00 stenges et kjørefelt i Helgerødgata på grunn av anleggsarbeid, arbeidet kan pågå til og med onsdag 2.12.2020.

Trafikken fra Jeløy må følge skiltet omkjøring, trafikken til Jeløya kan fortsatt følge Helgerødgaten, men må skifte fil forbi anleggsområdet.

Fra Mosseskogen og til Kilsbakken finnes i dag en av de mest intakte delene av Den Fredrikshaldske Kongevei som gikk mellom Kristiania og Svinesund. Moss kommune gjør nå et arbeid for å heve standarden på strekningen slik at det igjen blir god fremkommelighet for turgåere og andre, spesielt på partier der det er fuktig og det i perioder står vann.

 Vi er i oppstarten av en ny frivillighetsstrategi i Moss, og trenger innspill fra innbyggere, lag/foreninger og andre interesserte. . Her finner du informasjon om tidligere frivillighetsmeldinger/handlingsplaner for Moss kommunes frivillighetspolitikk.

 

 

 

Bli med og utform byens framtidige idretts- og aktivitetstilbud. Vi vil gjerne vite hva du tenker om idrett og fysisk aktivitet i Moss og hvordan vi kan utvikle oss i framtiden.

Moss kommune ønsker å legge til rette for at skoleelever, pasienter og ansatte enkelt skal kunne varsle om kritikkverdige forhold

Moss kommune ønsker en så god oversikt over planlagte arrangementer i Moss som mulig - det vil gi oss bedre mulighet til å begrense koronasmitte, gi veiledning og gjennomføre tilsyn. Vi oppfordrer derfor du som er arrangør til å fylle ut et enkelt skjemaet. Det vil bare ta et noen minutter.

- Byliv er viktig for at Moss skal være en god kommune å vokse opp i og leve i, sier ordfører Hanne Tollerud.

I de siste årene har Moss kommune samarbeidet med næringsliv, frivillighet og kulturliv for å styrke bylivet i Moss sentrum. Nå har Byliv satsingen laget en brosjyre med tilbakeblikk på hvorfor det er så viktig å samarbeide om sentrumsutviklingen.  

Brosjyren er i løpet av kort tid tilgjengelig i papirformat på Kommunetorget/Bylab i gågaten, Moss rådhus og i byens forretninger.

 

Du kan også lese den her!