Moss kommune

Moss kommune skal hogge granholtet mellom Bygdetunet og Kirkegrenda for å få å etablert en mer stedsegnet skog.

Mange mossinger har kontakta kommunen etter leirskredet på Gjerdrum. Her er informasjonen som formannskapet fikk i dag 19. januar.

Vi klargjør nå for hovedopptak 2021 i barnehagene. Alle søknader som kommer inn i perioden 01.01.21 - 01.03.21 vil være med i hovedopptaket.

Grunnet pandemien vil det kun være digital innskriving i år. Foresatte for elever som begynner på 1. trinn til høsten logger seg inn i Visma Flyt Skole (VFS).

MOVAR IKS skal bygge en ny hovedvannledning for Mosseregionen. Anleggsarbeidet starter 4. januar, og vil pågå frem til senhøsten 2021. I denne perioden vil turstiene være stengt.

Fra Mosseskogen og til Kilsbakken finnes i dag en av de mest intakte delene av Den Fredrikshaldske Kongevei som gikk mellom Kristiania og Svinesund. Moss kommune gjør nå et arbeid for å heve standarden på strekningen slik at det igjen blir god fremkommelighet for turgåere og andre, spesielt på partier der det er fuktig og det i perioder står vann.