Nå starter prosjektet med renovering av kunstgresset på Melløs. Dette vil påvirke brukere og innbyggere og vi ønsker derfor å informere om følgende:

  • Inngangen til treningsfelt A+B vil være i Nordahl Griegs gate med åpning i gjerdet, gjennomgang via kunstgresset er ikke lenger mulig. 
  • Tidligere gjennomgang fra gang- og sykkelsti ved kunstgresset vil være stengt i anleggsperioden, og gjennomgang må gjøres via Løkenfeltet på andre siden av stadionbygget. 
  • Innkjøring til drop-sone for skole/SFO bør gjøres fra Rolf Wickstrøms allè. 

Selve anleggsområdet vil være stengt når arbeider ikke pågår.
 

 Fra 1. september 2020 innføres egenandel på kommunal fysioterapibehandling i hjemmet og for deltakelse i gruppetreninger i Moss kommune. Kommunen har fått reduserte overføringer fra staten siden 1.1.2017 da det er forventet innkreving av egenandeler fra pasienter. Dette har ikke vært igangsatt tidligere.

God sikt er en forutsetning for trafikksikkerhet. Derfor er det viktig å jevnlig klippe trær, hekker og busker mot vei, så de ikke hindrer sikten og blir til fare for trafikksikkerheten.

Moss kommune ønsker forslag og søknader til kulturpris, kulturstipend, kunnskapspris og til kommunal heder for de som har blitt norges- og internasjonale mestere.

Moss kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Boligene skal være et supplement til kommunens egne utleieboliger.

Moss, byen vår, fyller 300 år den 10. august, og det skal feires! På grunn av koronarestriksjoner må vi gjøre dette digitalt.