Moss kommune

Fysisk aktivitet gjør godt for hele kroppen. Her får du sjansen til å reise deg opp fra både sofa og kontorstol. Og husk, litt hver dag er bedre enn ingenting. Her får du ideer og tips til lokale aktiviteter, lenker til treningsvideoer "mossetrimmen" og familieaktiviteter.

Dette ble klart da Statens vegvesen kom med sine faglige anbefalinger til Samferdselsdepartementet i forbindelse med nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033.

KLP er pensjonsleverandør for nye Moss kommune og overtar fra mars utbetaling av pensjon for pensjonister som var i Moss kommunale pensjonskasse

Fra mandag 2. mars må sekkene du leverer med avfall på Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon være gjennomsiktige. Målet med den nye ordningen er å oppnå en bedre kildesortering.