Moss kommune

NAV Moss åpner for flere fysiske møter med brukere nå som vekterstreiken er over. Covid-19 er imidlertid ikke over, og NAV ønsker derfor i størst mulig grad å bistå over telefon, digitale samtaler og videomøter. Vi vil spesielt minne om at du kan søke sosialhjelp elektronisk gjennom nav.no

Via nav.no kan du nå også følge søknaden din, og enkelt se når den er ferdigbehandlet.

Kontoret har begrenset tilgang i mottaket, men dersom du har behov for et fysisk møte avtaler vi det med deg. Da kontakter du din veileder.

 

I tiden 10-14 kan du også møte opp hvis du har akutt behov for bistand: Du ringer da 468 32 378

 

Har du spørsmål om permitteringer på grunn av koronaviruset:

- som arbeidsgiver ring 468 32 378

- som arbeidstaker ring  468 32 364

 

KLP er pensjonsleverandør for nye Moss kommune og overtar fra mars utbetaling av pensjon for pensjonister som var i Moss kommunale pensjonskasse

Fra mandag 2. mars må sekkene du leverer med avfall på Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon være gjennomsiktige. Målet med den nye ordningen er å oppnå en bedre kildesortering. 

Rørleggermeldinger, gravesøknader og arbeidstillatelser med arbeidsvarslingsplan leveres digitalt via egen portalløsning

Advarselen skyldes for høye perfluoroktylsulfonat-verdier, PFOS, i fisk.