Moss kommune

Formålet med denne ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, for å kompensere for de arrangementene eller aktivitetene som er avlyst grunnet restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med Covid-19.

Ordningen gjelder for perioden 1. januar til  31. oktober 2021. Dere må være registrerte i Frivilligregisteret for å søke. Her kan du lese mer om ordningen tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktivitet.  

Tiden har kommet for å finne ut hvor fremtidens bibliotek skal ligge, og hva det skal inneholde.

Moss og Våler kommune er straks klare for vaksineringen med dose 3 av koronavaksinen til innbyggere over 65 år.

I løpet av høst og vinter 2021/2022 skal kommunen utføre hogst i utvalgt edelgranbestand, samt felle tørre eller skadede trær i nærhet til stiene på Alby. Arbeidet vil påbegynnes så snart været tillater det. Målet er å fjerne edelgranbestanden i Albyskogen innen 2030. Deretter skal det plantes varmekjære edelløvtrær. Arbeidet skjer i samråd med Statsforvalterens miljøvernavdeling.

 

informasjon om helsestasjon for ungdom og tilbudet

 Helsestasjon for ungdom HFU: ring 45 20 56 35 for timeavtale eller kom på drop-in:
mandag kl. 15.00 - 17.00 (med lege)
onsdag kl. 10.00 - 14.00 (med lege)
torsdag kl. 10.00 - 14.00 (uten lege) og kl. 15.00 - 17.00 (med lege).
Mulighet for drop-in hos psykolog hver torsdag kl.12.00 og kl.12.30. 

Følg oss gjerne på @ungimoss på Instagram for mange nyheter, annonser og aktiviteter!