Moss kommune

Formålet med denne ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, for å kompensere for de arrangementene eller aktivitetene som er avlyst grunnet restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med Covid-19.

Ordningen gjelder for perioden 1. januar til  31. august 2021. Dere må være registrerte i Frivilligregisteret for å søke. Her kan du lese mer om ordningen tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktivitet.  

Kommunestyret besluttet å fjerne tilbudet om kommunal brøyting på private veier i tidligere Rygge kommune fra vintersesongen 2021/2022.  I den forbindelse har vi fått mange henvendelser om om hvordan grunneiere skal organisere seg for å ivareta sin private vei og adkomst.

Siden dette er nytt for mange vil vi arrangere digitalt kurs for alle som ønsker å vite mer om dette den 24.juni kl. 16.
Vi håper kurset "private veier- ansvar, samarbeid og hva er egentlig et veilag?" kan være nyttig for deg som har spørsmål knyttet til dette temaet.
Velkommen! 

Prosjektleder for Moss Pride Charlotte Norlund CFSN

 Moss Pride går av stabelen 28 og 29 august 2021. Bli bli med på en helt fantastisk markering over hele byen! 

Husstander som kan bli berørt av denne vedlikeholdsspylingen, blir varslet med SMS fra kommunen i løpet av 10.6.2021. 

Fra uke 24 vil vi starte med kantslått i langs kommunens veier. Vi starter på de mest trafikkerte veiene og på de lange landeveiene.

Moss kommune har utarbeidet et forslag til strategisk plan for kommunalområde helse og mestring 2021 – 2024. Strategiplanen er forankret og utledet fra kommunens overordnede planverk. Moss kommune inviterer innbyggere i Moss, lag og foreninger, organisasjoner, interessegrupper og ulike fagmiljøer til å komme med innspill til høringsutkastet.