Moss, byen vår, fyller 300 år den 10. august, og det skal feires! På grunn av koronarestriksjoner må vi gjøre dette digitalt.

 

Peer Gyntsvei fra sykehuset og til krysset til Vålerveien skal asfalteres mandag 10.8 til og med onsdag 12.8.

Arbeidet vil pågå i tidsrommet 21:00 til og med klokken 06:00. Det vil ikke være mulighet for gjennomkjøring i den tid arbeidet pågår.

 

 

Velkommen til skolestart 17. august!
Moss kommune ønsker alle skoleelever hjertelig velkommen til et nytt skoleår – spesielt ønsker vi skolestarterne som skal begynne på første trinn varmt velkommen.

God sikt er en forutsetning for at du skal få øye på gående og syklende som krysser din avkjørsel. Derfor er det viktig å klippe hekker og busker mot vei, så de ikke hindrer sikten og blir til fare for trafikksikkerheten. Greiner må ikke henge lavere enn 4,7 meter over veibanen. Over fortau må greiner ikke henge lavere enn 3 meter. Hekk og busker må ikke vokse ut over eiendomsgrensen.

Hold deg oppdatert på Bane NOR sitt pågående arbeid med hensyn til trafikk og anleggsvirksomhet.

Brannen som brøt ut ved omsorgsbolig på Fjellom i Moss i dag tidlig har ført til at fire av ti leiligheter er ubeboelige. Det foretas ytterligere kartlegging av de øvrige leilighetene.

Nå på sommeren trenger alle vann, både mennesker og dyr og ikke minst hagen.

Vi vil gjøre oppmerksom på at all vanning fra vannledningsnettet registreres på vannmåleren din. Vannforbruket som registreres over vannmåleren lager grunnlaget til vann- og avløpsavgiftene du faktureres av kommunen. Om man ikke er bevisst dette kan det bli kostbart om det vannes mye.