Klagesaksbehandlingen av nye takster for eiendomsskatt i Moss kommune er under arbeid

Flere eksterne samarbeidspartnere og interessenter om skatteoppkreveroverføringen har mottatt et brev med følgende informasjon om overføringen av skatteoppkreverne. 

Moss kommune ønsker forslag og søknader til kulturpris, kulturstipend, kunnskapspris og til kommunal heder for de som har blitt norges- og internasjonale mestere.

Fra 1. oktober innføres det et nye fredningsområde for hummer. I Moss er dette området Mossesundet (se kartutsnitt).

Mandag 05.10.2020 er det oppstart av nye barselgrupper for mammaer i hele Moss kommune, som har født etter 01.08.2020
Familieteam og helsestasjonene tilbyr fire organiserte treff, der du kan treffe andre mammaer, jordmor, helsesykepleier og pedagoger.
Vi holder til i Åpen barnehage på Øreåsen. Vi har koselige mor og barn-vennlige lokaler, og gratis parkering.

Påmelding: Påmeldingsskjema

 
 

 Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Kommunen er nå i full gang med utbedring etter vannlekkasjen i Fjordveien/Carl Jenssens vei. 

Da anbefaler vi at du vaksinerer deg mot sesonginfluensa.

Etter brudd i forhandlingene om bussbransjeavtalen, stoppet alle bussene i Moss fra søndag 20. september, også skolebussene. badebusser og turbusser.