Fra 1. oktober innføres det et nye fredningsområde for hummer. I Moss er dette området Mossesundet (se kartutsnitt).

Mandag 05.10.2020 er det oppstart av nye barselgrupper for mammaer i hele Moss kommune, som har født etter 01.08.2020
Familieteam og helsestasjonene tilbyr fire organiserte treff, der du kan treffe andre mammaer, jordmor, helsesykepleier og pedagoger.
Vi holder til i Åpen barnehage på Øreåsen. Vi har koselige mor og barn-vennlige lokaler, og gratis parkering.

Påmelding: Påmeldingsskjema

 
 

 Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Kommunen er nå i full gang med utbedring etter vannlekkasjen i Fjordveien/Carl Jenssens vei. 

 

I uke 40 vil svømmehallen få installert ny belysning i kuppelen. Dette medfører at svømmehallen vil være stengt for publikum og idrett i tidsrommet mandag 28/9 kl. 15:00 til og med tirsdag 29/9. Publikumsbadet åpner som normalt onsdag kl. 15:00

Da anbefaler vi at du vaksinerer deg mot sesonginfluensa.

Etter brudd i forhandlingene om bussbransjeavtalen, stoppet alle bussene i Moss fra søndag 20. september, også skolebussene. badebusser og turbusser.

 

Grunnet streik hos vekter ved NAV Moss vil tilgjengelighet til veiledere være via telefon, via «skriv til oss» på nav.no og videomøter. For innbyggere som er i krise, og som ikke har telefon er det mulig å henvende seg i mottaket i tiden 10-00-14.00

I uke 38 og 39 vil det være stor militær øvingsaktivitet ut fra Rygge og Ørland flystasjoner, i østlandsområdet og deler av Midt-Norge.