Det er mange som ønsker å benytte våren og sommeren på å byggeprosjekter hjemme. Byggesaksavdelingen ønsker å minne om at kommunale planer, kan legge begrensninger på hva som er mulig å bygge på eiendommen din. Dette gjelder også tiltak som ikke er søknadspliktig.

Grunnet vannlekkasje i Larkollen har ca. 40 husstander mistet vann, disse varsles av kommunen via SMS. Vannkontainer settes ut i kveld og feilen vil bli rettet i morgen. I tillegg vil innbyggere i et større område kunne oppleve å få noe misfarget vann i springen. Området strekker seg fra Larkollen og ned til Rygge rådhus. Det er ikke noe farlig, men vi anbefaler at du lar vannet renne til det blir klart igjen.

En brannventil har gått i stykker og feilen kan bli rettet først på mandag. Det er satt ut en vanntank ved Thorneløkkveien 16. Vis hensyn til smittevern ved henting av vann, bruk egen beholder! Grunnen til at feilen ikke kan bli rettet med én gang er en gammel ventil som ikke finnes på vaktlageret og som vi får tak i først på mandag. Vi beklager!

Meld funn til Kystverket på telefon 33 03 48 10 eller bruk nettløsningen omtalt under. Kystverket ønsker å få en oversikt over mengder pellets som er ryddet av privatpersoner. Moss kommune oppfordrer derfor alle som har ryddet pellets om å ringe Kystverket på kontaktnummeret og informere om hvor mye pellets de har samlet inn.

 

Kommunale avgifter for 2. termin og faktura på eiendomsskatt forfaller i morgen 20 mai. Savner du faktura, trenger en kopi eller vil søke om betalingsutsettelse - log deg inn på moss.kommune.no /minside og få oversikt over alle dine fakturaer og betalinger.

 For øyeblikket er veien sperret for trafikk ved Melløsparken ned mot Klostergata på grunn av beskjæring av trær. Det er uklart hvor lenge arbeidet vil vare, men det vil kunne strekke seg utover 2-3 dager. 

På grunn av smittevernhensyn skal barna nå være mer ute enn normalt, noe som fører til økt behov for solbeskyttelse.
Barn bør smøres med solkrem før de kommer i barnehagen og på skolen, samt ha med caps/solhatt og lette klær – også til varme dager.

Informasjonen gjelder deg som har mottatt faktura for eiendomsskatt for 1. og 2. termin med forfall 20.05.20.