Onsdag 26. februar starter vi opp med
egen dag for gutter på helsestasjon

Rørleggermeldinger, gravesøknader og arbeidstillatelser med arbeidsvarslingsplan leveres digitalt via egen portalløsning

Har du barn på SFO i Moss kommune?
Da er du invitert til SFO en av dagene i uke 9. Du får mer informasjon fra din egen SFO!

Vi gleder oss til å se deg😊

Å være et fosterhjem er en enestående mulighet til å skape trygge omgivelser for et barn som trenger det. Det handler ofte om det de fl este tar for gitt; Å ha noen som smører matpakke, hjelper til med leksene eller som lurer på når du kommer hjem. Det handler om å vite at noen bryr seg.

Bylab i gågata holder stengt fra og med torsdag 6. februar til og med fredag 14. februar på grunn av ombygging.

Utbruddet av coronaviruset startet i Kina og følges nøye av norske helsemyndigheter og av ledelsen i Moss kommune. Kommunen arbeider for å forebygge sykdommen, og har beredskap for å håndtere sykdommen hvis den sprer seg til Moss.

Det er forbudt å fiske torsk i Oslofjorden hele året. Hvis du likevel skulle få torsk når du fisker, må du ta den forsiktig av kroken og slippe den tilbake i sjøen. 

Movar har over tid tatt analyser av PFAS- forbindelser i drikkevannet fra vannverket. Resultatene fra analysene dokumenterer verdier godt under gjeldende grenseverdier. Drikkevannet som leveres til våre abonnenter er derfor fortsatt trygt, selv om det nå frarådes å spise fisk fra Vansjø.