Moss kommune

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark, med unntak av godkjente bålplasser. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

I år er det 10 år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og mot Utøya hvor 77 personer mistet livet. Moss kommune inviterer til en markering ved 22. juli-minnesmerket som er satt opp på Bygdetunet i Rygge.

Frivilligheten er en drivkraft full av engasjement, ressurser og kompetanse som bidrar med møteplasser og aktiviteter som gjør  lokalsamfunnet vårt mer inkluderende og helsefremmende, der det er plass til alle.

Å støtte helsefremmende prosjekter i regi av frivilligheten vil derfor også støtte opp under arbeidet med å bygge opp lokalsamfunnet vårt i tråd med hovedmålet for kommunedelplan "Levekår og livskvalitet i et livsløpsperspektiv 2020-2032": I Moss er alle inkludert og opplever tilhørighet, trygghet og mestring.

Vi trenger flere valgmedarbeidere til å gjennomføre Stortings- og sametingsvalget 13. september.