Movar har over tid tatt analyser av PFAS- forbindelser i drikkevannet fra vannverket. Resultatene fra analysene dokumenterer verdier godt under gjeldende grenseverdier. Drikkevannet som leveres til våre abonnenter er derfor fortsatt trygt, selv om det nå frarådes å spise fisk fra Vansjø.

Advarselen skyldes for høye perfluoroktylsulfonat-verdier, PFOS, i fisk.

Det er tidlig vår i byen vår og "vårrengjøringen" av gang- og sykkelfelt bidrar til et økt innhold av svevestøv, mens arbeidet står på.

Årsaken er kursvirksomhet. MOVAR IKS beklager ulempene som den kortere åpningstiden medfører.

 I forbindelse med kommunesammenslåingen varsler nå byggesaksavdelingen at de har et etterslep og forlenget behandlingstid på saker sendt inn til Moss og Rygge kommuner på slutten av 2019.

 Moss kommune har fått en ny pensjonsleverandør fra 1.januar 2020 og vi får mange henvendelser fra dere om hva som skjer nå i overgangen til KLP, vår nye leverandør.

2.januar 2020 blir åpningstidene på Moss rådhus og på sentralbordet til Moss kommune 8.30-15.30 på hverdager.
Dette er en midlertidig ordning fram til kommunetorget åpner i Dronningensgate 15.