Moss kommune

I samsvar med kommuneloven § 14-3 legges formannskapets innstilling til Økonomiplan 2022-2025 med årsbudsjett 2022, inklusive gebyr- og betalingssatser ut til alminnelig ettersyn i perioden 29.11.21- 13.12.21. 

Drømmestipendet består av 50 stipend à 30 000 kroner – til sammen 1,5 millioner kroner.
I denne artikkelen finner du mer informasjon om kriterier og hvordan du kan søke.

Moss er nominert til den gjeve utmerkelsen «Årets frivillighetskommune»

Moss kommune har en lang og flott strandsone og er opptatt av å sikre at den er tilgjengelig for allmenheten, slik at alle kan ferdes fritt der. Allemannsretten gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmark, uavhengig av hvem som er grunneier. Dette er lovfestet i friluftsloven.

 

Er du pårørende? Bli med på Bruker- og pårørendekonferansen 2021

Onsdag 15. desember kl 18:00 - 20:30
Rygge Ungdomsskole, Maren Lindseths vei 2

Vi har vært så heldige at vi har fått penger til å skape nye, morsomme og tilgjengelige aktivitetsanlegg i sine nærmiljøer!

  Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.