Moss kommune

Smittevernkontoret

Det anbefales oppfriskning av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt hvis det er gått er enn 10 år siden forrige vaksinasjon uavhengig om du skal reise eller ei.

Kontaktinformasjon

Kirkegata 14 A, 1.etg
Postboks 175
1501 Moss

Telefon: 69248329
Telefontid: 
Tirsdag og torsdag
kl. 9.00 - 14.00

 

Influensavaksinen

Det er allerede nå mulig for risikogruppa å bestille time til vaksinering på smittevernkontoret. Timebestilling på telefon 69248329 eller 47692997. Kan også nås på mail smittevernkontoret@moss.kommune.no. Du kan også bestille time hos fastlege. 

Pris: kr 50,-

Fra 1. oktober kan pasienter som er i risikogrupper få influensavaksine mot en egenandel på 50 kroner. For pasienter som har nådd egenandelstaket og fått frikort blir vaksinen gratis. Vaksinen er selvsagt gratis for beboere ved sykehjem og omsorgsboliger som vi vaksinerer, samt for helsepersonell med pasientnært arbeid.

 

Reisevaksinasjon

Kommunens innbyggere anbefales å vaksinere seg ved reiser til utlandet.
Husk å bestille time i god tid før avreise, helst 2 måneder før. Betaling med kort.
Malariamedisiner fås hos fastlege.
Vaksiner skrevet ut på resept av fastlege eller spesialist skal settes hos fastlegen.

Se link om vaksiner og reiseråd:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Lurer du på hvilke vaksiner du har tatt?

Se link: https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Åpningstider for reisevaksinasjon: Tirsdag og torsdag kl 0830-1430

Prisliste vaksiner

Vaksinasjon av ulike grupper:

Vaksinasjon mot influensa og lungebetennelse: Influensa- og lungebetennelsesvaksine tilbys innbyggere i Moss kommune i risikogrupper, og til alle over 65 år. Hver høst arrangeres det to hele dager hvor man inviteres til influensavaksinering på helsestasjonen. Dagene annonseres i lokalavisene, på kommunens hjemmeside og facebook. 

Link: https://fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/

Vaksinasjon mot hjernehinnebetennelse til ungdom i aldersgruppen 17-19 år og årets russ:
Russen bes hvert år vurdere å vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse.

Vaksinering vil foregå på de ulike videregående skolene på avtalte dager for vg 2 elever.
Smittevernkontoret har «DROP IN» for russen hele året.

Link: https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/hjernehinnebetennelse/

Her kan du lese mer om yrkesrelatert vaksinasjon:
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/yrkesvaksinasjon/yrkesvaksinasjon/

Migrasjonshelsetjenesten: 
Tjenesten foretar helseundersøkelser og tuberkulosekontroll av flyktninger, asylsøkere, familiegjenforente og adoptivbarn. Helsetjenesten består av lege og helsesykepleiere. Tuberkulosekontroll gis sesongarbeidere, EØS-borgere og au-pairer.

Tolk brukes ved behov.
ICDP grupper til minoritetsforeldre.
Migrasjonsgruppe for kvinner.
Undervisning og veiledning til avtalte grupper.

Smittevernarbeid:
Når noen av kommunens innbyggere får diagnostisert tuberkulose, er det Smittevernkontoret som kartlegger miljøet og undersøker om flere kan være smittet.