Moss kommune

Smittevernkontoret

Det anbefales oppfriskning av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt hvis det er gått er enn 10 år siden forrige vaksinasjon uavhengig om du skal reise eller ei.

Kontaktinformasjon

Kirkegata 14 A, 1.etg
Postboks 175
1501 Moss

Telefon: 69248329
Telefontid: 
Tirsdag og torsdag
kl. 9.00 - 14.00

 

Reisevaksinasjon

Kommunens innbyggere anbefales å vaksinere seg ved reiser til utlandet.
Husk å bestille time i god tid før avreise, helst 2 måneder før. Betaling med kort.
Malariamedisiner fås hos fastlege.
Vaksiner skrevet ut på resept av fastlege eller spesialist skal settes hos fastlegen.

Les mer om vaksiner og reiseråd på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet

Lurer du på hvilke vaksiner du har tatt? Logg inn på helsenorge.no på MinSide.

Åpningstider for reisevaksinasjon: Tirsdag og torsdag kl. 0830-1430

Prisliste vaksiner

Vaksinasjon mot influensa og lungebetennelse

Influensa- og lungebetennelsesvaksine tilbys innbyggere i Moss kommune i risikogrupper, og til alle over 65 år. Hver høst arrangeres det to hele dager hvor man inviteres til influensavaksinering på helsestasjonen. Dagene annonseres i lokalavisene, på kommunens hjemmeside og facebook. 

Mer informasjon om vaksinasjon mot influensa og lungebetennelse finner du på hjemmesiden til Folkehelsesinstituttet.

Vaksinasjon mot hjernehinnebetennelse til russ og ungdom 17 - 19 år

Russen bes hvert år vurdere å vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse.

Les mer om hjernehinnebetennelsen på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.

Yrkesrelatert vaksinasjon

Vi anbefaler at du leser denne artikkelen om yrkesrelatert vaksinasjon på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.

Migrasjonshelsetjenesten

Tjenesten foretar helseundersøkelser og tuberkulosekontroll av flyktninger, asylsøkere, familiegjenforente og adoptivbarn. Helsetjenesten består av lege og helsesykepleiere. Tuberkulosekontroll gis sesongarbeidere, EØS-borgere og au-pairer.

Tolk brukes ved behov.
ICDP grupper til minoritetsforeldre.
Migrasjonsgruppe for kvinner.
Undervisning og veiledning til avtalte grupper.

Smittevernarbeid

Når noen av kommunens innbyggere får diagnostisert tuberkulose, er det Smittevernkontoret som kartlegger miljøet og undersøker om flere kan være smittet.