Moss kommune

Influensavaksine

Influensavaksinen

Moss kommune og fastlegene har fått ny forsyning med influensavaksiner.

Time til vaksinering kan bestilles hos fastlegene og vaksinasjonskontoret, Kirkegata 14A. Telefon vaksinasjonskontor: 69248329.