Moss kommune

Søke eller klage på Helse- og omsorgstjenester

Dersom du har blitt syk, har vært syk en stund, har nedsatt funksjonsevne eller har spesielle behov kan du søke om å få den hjelpen du har behov for fra kommunen. Det er virksomhet Helse- og omsorgsforvaltning som har ansvaret for å behandle søknader og tildele helse- og omsorgstjenester etter en individuell vurdering. Du kan også klage eller gi andre tilbakemeldinger til Helse og mastring. 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Helse- og omsorgsforvaltning

Larkollveien 9
1570 Dilling

Telefon:
Direkte nummer 488 91 756 
Kommunetorget 69 24 80 00 

Telefontid:
kl. 09.00 og 15.00

 

Hvordan du kan søke eller klage