Moss kommune

Har du eller noen du kjenner fått kreft?

Dersom du har eller har hatt kreft, eller er pårørende til en kreftsyk, har Moss kommune har kreftkoordinatorer som kan dele nyttig erfaringer og gi gode råd. En kreftkoordinator har oversikt over relevante tilbud og tjenester der du bor. De hjelper deg med informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og lindring.

Kontaktinformasjon

Kreftkoordinatorer
Larkollveien 7
1570 Dilling

Telefon:
982 98 690950 78 324404 33 371

Kommunetorget:  69 24 80 00

E-post :
post@moss.kommune.no​​​​​​​

Har du behov for informasjon kan kreftkoordinatorene gi råd og veiledning rundt diagnose, behandling, rehabilitering og omsorg ved livets slutt.

De gir ved behov er et tilbud for pasienter og pårørende, også for barn og ungdom. Kreftkoordinatorene  samarbeider med aktuelle samarbeidspartnere for å bidra til at pasienten får et helhetlig tilbud.

Tilbudet er gratis. Det er uavhengig om du har vedtak eller andre tjenester i kommunen.

Vi er tilgjengelig på telefon på dagtid, mandag til fredag.

  • Ragnhild Skarpaas Andersen, kreftsykepleier, palliativ sykepleier og diakon.
    Telefonnummer 98298690
  • Asborg Dammen, kreftkoordinator, kreftsykepleier og veileder.
    Telefonnummer 95078324
  • Eirin Cecilie Gjerlaug Vedvik, kreftkoordinator og kreftsykepleier.
    Telefonnummer 40433371

 

Kreftforeningen - informasjon