Moss kommune

Fastlegenes ferieliste 2021

Bylegene Moss:

 • Janicke Kjærnes Kristensen uke 25.30.31.32
 • Michael Kjærnes Kristensen uke 25.30.31.32
 • Irina Gåserud uke 28,29 og 30
 • Anne Berit Pettersen uke 27,28,29 og 30.
 • Vikar for uke 30 blir enten Eklund/Schou eller Myhre eller Nielsen.

Kambo Legesenter 

Stengt uke 28 og 29. Peer Gynt legekontor dekker for Kambo LS uke 28 og 29. (Kambo LS dekker for Peer Gynt uke 30 og 31). 

Legene på Kambo LS avvikler ferien på følgende måte: 

 • Yagdar Ali uke 27,28 og 29.
 • Tori Aaker uke 27,28 og 29.
 • Fredrik Hassel, uke 28,29 og 30. 
 • Nadzieja (Nadia) Hestmark (vikar for Nina Lyngstad) uke 28, 29 og 30. 

Jeløy legesenter

 • Trine Haug har ferie i uke 29, 30 og 31
 • Kjell Axel Reier har ferie i uke 30, 31 og 32
 • Ola Amundsen har ferie i uke 27 og 28, samt uke 32.
 • Karin Berg Herud i uke 27, 28 og 29.
 • Ola Hagen i uke 30 og 31
 • Øyvind B Bjørnstad (vikar): uke 29, 30 og 31.
 • LIS lege i uke 33 og 34.

Prinsensgate legesenter 

(Jens Ekelund og Elisabeth Schou) har feriestengt uke 27, 28 og 29. Sarah Seidelin er vikar. 

Ditt legesenter

 • Sarah Seidelin: uke 30-32.
 • Adnan Majeed har vikar hele juli og august. Vikaren dekker Seidelins ferie, alternativt er dr Schou og Ekelund også villig til det.
   

Peer Gynt legekontor  

 • Basharat Ali: 29- 30-31
 • Nargis Khan: 30-31

Kambo Legesenter dekker for Peer Gynt uke 30 og 31

Ekholt Legekontor 

 • Rikard Rupar uke 27-30 + uke 32
 • Jens Lind-Larsen uke 27-31
 • Geir Alexandersen uke 28-32
 • Vikar; Mina Dahli uke 28-30

Varna Legesenter 

 • Asbjørn Ernø har ferie uke 26+ uke 30-31-32
 • Marie Grytdal Eilertsen har ferie uke 29-30-31 og siste halvdel av uke 28
 • Bente Gjølstad har ferie uke 26-27-28 og uke 31
 • Scott Morris har ferie uke 27 og første halvdel av uke 28

Vidsyn Legekontor 

 • Doan har ferie uke 30+31+32+33
 • Silje har ferie uke 28+29+30
 • Bente har ferie uke  29+30+31

Uke 30 har Vidsyn Legekontor stengt, Møllerbyen Legesenter skal bistå den uken.

Lilleeng Legesenter

 • Geir Kristensen uke 25,26,27,28
 • Hans Bergstrøm uke 25,26,27,28
 • Ellen Mamen uke 29,30,31,32
 • Birgitte Rønning uke 28,29,30,31
 • Kristoffer Simensen uke 29,30,31

Legekontoret i Moss

Feriestengt i uke 27, 28 og 29.  Siste arbeidsdag før ferien er 2. juli og vi åpner igjen 26.juli. Sentrum legesenter er vikarer.

Halmstad legekontor

 • Reidar Sannes Uke 25,26,27,28 og 29.
 • Beate Berg Uke 27,28,29 og 30.
 • Karianne Stave 27,28,29 og 30.
 • Ove Kenneth Kvinge uke 28,29,30,31 og 32.
 • Peder Holager er vikar for oss i uke 27,28,29 og 30.

Ekholt legesenter er vikar 23/7, og Varna legesenter er vikar 30/7

Møllebyen legesenter

 • Anine Elguren har fri uke 28-29-30
 • Per Martin Sommernes har fri uke 27-28-29

Kontoret er stengt i uke 29.
Kontoret holder åpent med kun sekretær tilstede uke 28. Elguren og Sommernes er da tilgjengelige via telefon/e-kons/video. Vidsyn legekontor vil kunne ta unna det som må vurderes fysisk og ikke kan vente.