Moss kommune

Jeg lurer på om det er noe i mitt inne- eller utemiljø som påvirker min helse negativt?

Miljørettet helsevern fører tilsyn med at innbyggernes miljø ikke gir negative helseeffekter. De har ansvar for kommunene Moss, Våler, Råde og Vestby og samarbeider med kommuneoverlegene i de respektive kommunene.

De fører tilsyn med blant annet barnehager, skoler, asylmottak, badeanlegg, solarier, tatoverings- og piercingsstudio og installasjoner som kan spre legionella. Vi behandler klager på blant annet støy, lukt, luftforurensning, forurensning, forsøpling og skadedyr. I tillegg utfører vi hygienekontroll av skip.

Miljørettet helsevern følger også med på badevannskvaliteten og gir tilrådning om bading våre nettsider. 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Miljørettet helsevern
Larkollenveien 9
1570 Dilling

Postadresse:
Miljørettet helsevern
Postboks 175
1501 Moss

Telefon:
69 24 80 00

E-post:
miljorettet-helsevern@moss.kommune.no

Det vil fortløpende bli lagt inn informasjon om hvordan du skal gå frem for å søke eller klage på forhold som kan påvirke din helse. Dersom du ikke finner den informasjonen du søker her, kan du ta kontakt med miljørettet helsevern for informasjon.

Det vil bli lagt ut informasjon om:

 • Søknad om godkjenning av tatoverings- og Piercingsstudio
 • Søknad om plangodkjenning trinn 1 av barnehager
 • Søknad om godkjenning trinn 2 - av barnehager/dagmamma
 • Søknad om plangodkjenning trinn 1 av skoler
 • Søknad om godkjenning trinn 2 - av skoler
 • Søknad om hygienesertifikat for skip
 • Søknad om undersøkelser av inneklima i boliger
 • Meldeplikt for virksomheter med kjøletårn eller luftskrubber
 • Meldeplikt om asylmottak
 • Meldeplikt for virksomheter med boblebad
 • Meldeplikt for badeanlegg
 • Klage på solarier
 • Klage på barnas arbeidsmiljø i barnehage
 • Klage på asylmottak
 • Klage på skadedyr
 • Klage på dyrehold
 • Klage på elevenes arbeidsmiljø på skolen
 • Klage på dagmamma
 • Klage på skadedyrfirma
 • Klage på midlertidig botilbud/hospits
 • Klage på støy
 • Klage på boblebad eller svømmebasseng
 • Klage på forutsetning og forsøpling
 • Klage på tobakksrøyk
 • Klage på tatoverings- og piercingsstudio
 • Radon
 • Rottebekjempelse
 • Meld fra om fare for ulykke