Moss kommune

Demens i familien

Lurer du på om du eller noen nær deg har demens? Eller har du nettopp fått demensdiagnose? Kommunen har mange tiltak som kan iverksettes for å gjøre hverdagen lettere både for personen med demens og dennes pårørende.

Kontaktinformasjon

Demens kjennetegnes av svikt i kognitive funksjoner, som hukommelse, orientering, språk, tenkning, planlegging, oppmerksomhet og forståelse. I tillegg forutsettes det svikt/endring på ett eller flere områder når det gjelder å takle dagliglivets funksjoner. De fleste med demens får også psykologiske og/eller atferdsmessige utfall. Sykdommen må ha vart i minst seks måneder før diagnosen kan stilles.

Tilbud og tjenester ved demens