Jeg ønsker å bli frivillig!

Her kan du lese om mulighetene for å bli frivillig i Moss kommune. I Moss kommune finnes i underkant av 500 registrerte frivillige lag og foreninger, så her er det mange muligheter!

Klikk for stort bilde 

Hvor starter jeg?

På frivillig.no kan du se om det finnes noen oppdrag for deg. Ellers er frivilligsentralene er et godt sted å starte. Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får. De har god oversikt over både egne og andres oppdrag. Frivilligsentralen er lokalt forankret og drives ut fra lokale forutsetninger og behov. Den skal initiere, mobilisere og samordne lokal frivillig innsats i samarbeid med ildsjeler, lag/foreninger og det offentlige. Den utvikles av de frivillige som til enhver tid er knytet til sentralen.

Portalen for ledige oppgaver og verv frivillig.no

Moss Frivilligsentral

Rygge Frivilligsentral

 

Kontakt oss

Frivillighetskoordinator

 

Moss Frivilligsentral har flere frivillige oppdrag og god oversikt over muligheter for frivillig arbeid i Moss. Frivilligsentralen holder til i Frivillighetens hus i Byfogd Sandbergs gate 5, 1532 Moss (Høienhald bad). Telefonnummeret er: 92298551.

 

Rygge Frivilligsentral har flere frivillige oppdrag og fungerer som en møteplass for frivillige. Frivilligsentralen holder til i Bredsandbygget, Larkollenveien 7, 1570 Dilling. Kontaktperson er daglig leder, Marit Frydenlund, tlf. 94802966/69708547.