Psykisk helse

Kommunen har et ulikt utvalg av tilbud og tjenester til personer med psykiske helseutfordringer. Våre tjenester fremmer selvstendighet, tilhørighet og evnen til å mestre eget liv. Vårt samarbeid med deg baseres på tillit og respekt. 

Kontaktinformasjon

Enhet Hjemmetjenester
Postboks 175
1501 Moss

Telefon:
69248000

E-post:
post@moss.kommune.no

Ved akutt behov for hjelp kan du kontakte fastlegen din eller kommunens døgnåpne vakttjenester  

Du kan også ta kontakt med ulike hjelpeinstanser via helsenorge.no 

Hvilke behov kan psykisk helsetjeneste dekke

 

Hvordan søke om tjenester?