Behov for psykiske helsetjenester

Psykisk helsetjeneste gir tjenester til personer med en alvorlig og / eller langvarig psykisk lidelse og som har behov for bistand til å leve og bo selvstendig. Vi kan dekke den enkeltes behov for bl.a. individuelle samtaler og oppfølging, koordinering av ansvarsgrupper og Individuell plan arbeid og aktivitetstilbud på dagtid.

Kontaktinformasjon

Enhet Hjemmetjenester
Postboks 175
1501 Moss

Telefon:
69248000

E-post:
post@moss.kommune.no

Målgruppe:
Personer med en alvorlig og / eller langvarig psykisk lidelse, og som har behov for nødvendig bistand til å kunne fungerer i dagliglivet.

Søknad og saksbehandling:
Søknad om psykisk helsetjeneste behandles ved helse- og omsorgsforvaltningen. Søknad kan komme fra personen selv, fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Dersom enkeltpersoner søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Hvordan søke om tjenester?

 

Hvilke behov kan psykisk helsetjeneste dekke