Ved sykdom eller funksjonsnedsettelse

Det er nå mulig å besøke kommunes sykehjem, omsorgsbolig eller helsehus. Det er noen rutiner som må følges ved besøk.