Vil du bidra frivillig?

Klikk for stort bilde AD Moss kommune opplever at enkeltpersoner tar kontakt og vil bistå med frivillig innsats.
 

Moss kommune ønsker å videresende de ressursene vi nå registrerer til frivillige organisasjoner som har behov for ekstra ressurser og som har kapasitet til å ta disse imot på en forsvarlig og god måte. Er du en del av en frivillig organisasjon med kapasitet til å ta imot flere? Her kan du registrere din organisasjon.
 

Lenger ned i teksten kan du se retningslinjene for frivillige som skal bidra. Du får de også opp i skjema nedenfor, hvor du kan melde deg:

Her kan du registrere deg som frivillig

 

Rammer for frivillig innsats fra privatpersoner 

  • Ingen frivillige skal gå inn i hus/leiligheter eller ha direkte fysisk kontakt med personer i hjemmeisolering eller hjemmekarantene.
  • Frivillige har taushetsplikt.
  • Frivillige skal ikke vurdere helsetilstand eller gi helsefaglige råd.
  • Alle personer i risikogrupper har et selvstendig ansvar for å vurdere hvorvidt de bør bistå som frivillig i ulike aktiviteter
  • Din frivillige innsats skal ikke bidra til å skade deg selv eller andre
  • Husk god håndhygiene og hold forsvarlig avstand
  • Sitter du hjemme i karantene kan du også bidra (for eksempel som telefonvenn) hvis formen tillater det.

 

Kontaktinformasjon
 

Ved spørsmål eller kommentarer, kontakt prosjektkoordinator i avdeling samskaping:
 
Ruth Helen Thorheim
E-post: ruth.thorheim@moss.kommune.no
Tlf.: 989 09 473