Fontenehuset

Fontenehuset Rygge er et lavterskel arbeids- og studiefelleskap og støtteapparat for alle som har eller har hatt psykiske utfordringer eller tidligere ruserfaringer. Tilbudet retter seg til de som er 16 år +.

Gjennom meningsfylt arbeid kan de som velger det ta tilbake kontrollen over eget liv og være aktiv i egen rehabilitering. På Fontenehuset Rygge er mulighetene endeløse, og det er opp til deg hva det kan bety for deg.

Adresse
Myraveien 26C, 1529 Moss.

Kontaktinformasjon
Tlf: 69 51 20 10
Mob: 907 42 900
Epost: post@fontenehuset-rygge.no
Nettside: https://www.fontenehuset-rygge.no/ 

Åpningstider
8.00-15.30 vintertid
9.00-15.00 sommertid

Ta gjerne kontakt for en omvisning, så vet vi at du kommer.