Hvordan skaper vi en varmere by?

Moss kommune skal være raust og helsefremmende, og tilby fellesskap for alle og muligheter for den enkelte. I denne artikkelen kan du lese om hvordan Moss kommune legger til rette for et raust og helsefremmede lokalsamfunn.

  • Vi etablerer attraktive møteplasser som fremmer fysisk og sosial aktivitet og deltakelse på tvers av generasjoner
  • Vi styrker samskaping mellom innbyggere, kommune, næringsliv, frivillig sektor og den uorganiserte/ selvorganiserte aktiviteten
  • Vi videreutvikler skolen som møteplass for nærmiljøet
  • Vi velger det som fremmer helse og livskvalitet
  • Vi motvirker utenforskap og fremmer inkludering gjennom aktivitet og arbeid
  • Vi mobiliserer samfunnets omsorgsressurser

Forslag til kommuneplan 2019-2030 som skal ut på høring.
Med forbehold om endringer.