Hvordan tilrettelegger kommunen for frivillighet?

Moss kommune ser verdien i å tilrettelegge for for et mangfold av frivillige-, idretts- og kulturelle tiltak og aktiviteter (kommuneplanen). Disse tilbudene er en stor del av barn og unges fritidstilbud, og en viktig samfunnsaktør og innovatør.

Moss kommune lagde første frivillighetsmelding i 2010, og har hatt det frem til og med 2019. I løpet av 2020 skal vi lage ny frivillighetsmelding. I denne planen vil du finne informasjon om hva kommunen gjør for å tilrettelegge for frivilligheten. Både på nasjonalt og lokalt plan ser vi at det er rekruttering av frivillige, tilskuddsmidler og egnede lokaler som er viktig for frivilligheten at er på plass.

Frivillighetens hus er et samlested for frivillige organisasjoner i Moss. Her kan deres organisasjon bli med i et kontorfellesskap og få tilgang til møterom. Frivillighetens hus ligger i Byfogd Sandbergs gate 5, 1532 Moss. Det er i samme bygning som Høienhald bad.

Kommunen har en frivillighetskoordinator som leder frivillighetsforum.

Frivillighetskoordinator er Ida Madeleen Moe, tlf. 92087822 (hverdager kl. 9-15.30) eller ida.madeleen.moe@moss.kommune.no (alle dager).

Moss kommune vedtok siste frivillighetsmelding i desember 2018. I 2020 skal vi lage en ny frivillighetsmelding. Her finner du frivillighetsmeldingen for 2019.