Moss kommune

Hvordan skaper vi en varmere by?

Under koronakrisen, er det mange som vil bidra frivillig! Vi bidrar med koordinering mellom frivillige enkeltpersoner og frivillige organisasjoner i denne tiden. 

Her kan du lese om hvordan du kan melde deg eller få nye frivillige ressurser til din organisasjon.

Moss kommune skal være raust og helsefremmende, og tilby fellesskap for alle og muligheter for den enkelte. I denne artikkelen kan du lese om hvordan Moss kommune legger til rette for et raust og helsefremmede lokalsamfunn.

  • Vi etablerer attraktive møteplasser som fremmer fysisk og sosial aktivitet og deltakelse på tvers av generasjoner
  • Vi styrker samskaping mellom innbyggere, kommune, næringsliv, frivillig sektor og den uorganiserte/ selvorganiserte aktiviteten
  • Vi videreutvikler skolen som møteplass for nærmiljøet
  • Vi velger det som fremmer helse og livskvalitet
  • Vi motvirker utenforskap og fremmer inkludering gjennom aktivitet og arbeid
  • Vi mobiliserer samfunnets omsorgsressurser

Forslag til kommuneplan 2019-2030 som skal ut på høring.
Med forbehold om endringer.