Moss kommune

Veileder for smittevern i frivillige organisasjoner

Forsiden til veileder i smittevern for frivillige organisasjoner - Klikk for stort bilde Frivillighetnorge.no Frivillige organisasjoner kan nå åpne en del aktiviteter innenfor smittevernreglene. Frivillighet Norge og LNU har utarbeidet en veileder til hva slags hensyn som må tas.

Se hele veilederen på hjemmesiden til Frivillighet Norge.

På denne siden finner du alle veiledere samlet.