Tilskudd til frivillige organisasjoner

Klikk for stort bildeHer kan du lese om noen av tilskuddene til frivillige organisasjoner. Vi anbefaler å følge regelmessig med på denne siden for oppdatering.

16. september arrangerer Frivillighet Norge digitalt grunnkurs i tilskudd og søknader. Mer informasjon finner du her.

Storebrand "Vi heier på"- konkurransen: Prosjektene skal preges av mot og evne til å tenke nytt og annerledes, og være til glede og nytte for initiativtakerne og dem prosjektet retter seg mot. Søknadsfrist 1. april og 1. oktober 2020. Mer informasjon finner du her.

Stiftelsen Dam forvalter 50 millioner for Helsedirektoratet til "Frivillighetens program for aktivitet og besøk for sårbare eldre", og åpnet for løpende søknader 31. august. Tilskuddet retter seg mot sårbare eldre og eldre som har fått redusert sine tjenester grunnet smittevernhensyn. Les mer i denne lenken.

Søknadsfrister Spillemidler til ordinære anlegg, nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg er 1. oktober.  Her finner du mer informasjon.

Sparebankstiftelsen DNB: Tilskudd til primært 0-25 år. Søknadsfristene for "Lokal ordning" 1. februar og 1. september 2020. Søknadsfristene for "Lokal ordning under 50.000 kroner" er 1. februar, 15. mai, 1. september og 15. november. "Drakter til idretten" har løpende søknadsfrist. Mer informasjon finner du ved å klikke på denne lenken . Sparebankstiftelsen DNB gir støtte til "varige" elementer: Faste installasjoner, materialer til oppussing og utrusting, kunstverk, innkjøp av utstyr og lignende som bidrar til aktivitet. Videre støttes formidling og kompetansehevende tiltak. NB! Vi gir ikke støtte til enkeltutgivelser av filmer, musikk og bøker, men kan støtte tilknyttede aktiviteter. De gir også støtte til prosjekter utenom vanlig drift.

Sparebankstiftelsen DNB ønsker seg flere prosjekter rundt Oslofjorden. Søknadsfrist 1. september. Mer informasjon finnes her.

Frifond er Norges enkleste støtteordning for barn og unge. De støtter dere som vil gjøre noe gøy der dere bor, for eksempel aktiviteter som teater, dans, musikk osv. 1/3 av målgruppen må være under 26 år. Les mer om ordningene her.

Gjensidigestiftelsen: Vanligvis lyses midler ut med søknadsfrist 15.9 hvert år.

 

Trenger du veiledning i forbindelse med tilskuddsmidler?

Gjelder det kultur, kontakt:  Daniella.van.Dijk-Wennberg@moss.kommune.no

Gjelder det idrett, kontakt: annette.thorgersen@moss.kommune.no

Gjelder det generelle henvendelser/ frivillige organisasjoner kan du ta kontakt med frivillighetskoordinator på: ida.madeleen.moe@moss.kommune.no.