Moss kommune

Krisepakke 3 for frivilligheten

Klikk for stort bilde lottstift.no Det er bevilget ytterligere 1 milliard kroner til krisepakke for frivilligheten, og ordningen utvidet til å gjelde arrangementer frem til 31. desember 2020. Fristen for å søke er 15. januar 2021.

Krisepakke 3 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. desember 2020, og er ment som kompensasjon for betydelig bortfall av inntekter som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med Covid-19- utbruddet. Søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret. 

Mer informasjon og vilkår for å søke finner du på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider ved å trykke på denne lenken