Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2020

Klikk for stort bilde IMDi  

Myndighetene lyser nå ut følgende ekstratilskudd:

Tilskudd til frivillige organisasjoner til informasjonstiltak om Koronaviruset rettet mot innvandrerbefolkningen.

Søknadsfrist: Tirsdag 28. april

Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om tilskuddet.

Ingen organisasjoner skal føle seg for små til å søke på dette tilskuddet.

For å søke, følg denne linken:

https://www.imdi.no/tilskudd/ekstraordinart-tilskudd-til-informasjonstiltak-for-innvandrerbefolkningen-i-regi-av-frivillige-organisasjoner-2020/