De beste løsningene finner vi sammen!

Klikk for stort bildeVi skaper sammen! Moss kommune 22. januar ble flere organisasjoner som jobber med mangfold og inkludering invitert til Nøkkeland skole for et uformelt samarbeids- og samskapingsmøte.   

Nytt nettverk?
Praten gikk løst allerede fra første stund da mangfold- og inkluderingsorganisasjoner, kommunalt ansatte møttes på Nøkkeland denne kvelden. - Dette er et initiativ fra Inkludering Norge, og er muligens starten på et samarbeidsnettverk innenfor inkludering og mangfold, startet frivillighetskoordinator Ida Madeleen Moe med. 

Inkludering ved hjelp av teater og golf
Aqeel forteller at mennesker med røtter i en annen kultur ofte opplever at forskjellene mellom deres egen kultur og norsk kultur er store, og dette kan føre til utfordringer i arbeidslivet. Gjennom golfopplæring og teater fremmer organisasjonen inkludering ved at deltagerne blir tryggere på seg selv. Nye teatergrupper starter 6. februar i Moss.

Felles utfordringer og muligheter
Etter en god bli kjent-runde fant deltagerne ut at de hadde felles mål og interesser, og at samarbeid trolig er veien å gå. Khalil fortalte at han ønsker å gi tilbake ved å bidra i samfunnet - "Vi er gjerne også med å "joine", kunne Uigursk forening meddele. Den Norske Turistforening forteller om aktiviteter hvor de savner mangfold i form av mennesker med annen etnisk bakgrunn, og at et slikt nettverk kan bidra til å spre informasjon om arrangementene og mulighetene innenfor organisasjonen - både som frivillig og som deltagere på arrangementer. Somalisk forening driver blant annet med aktiviteter for barn og unge, men også med leksehjelp og norskopplæring. Moss Røde Kors har et stort antall frivillige og aktiviteter, og har allerede startet opp samarbeid med Kirkens Bymisjon - men ønsker gjerne mer samarbeid på tvers.

Ressurser til rådighet
Camilla er prosjektleder for Fellesskapet Nøkkeland. Her ønskes frivillige organisasjoner, enkeltpersoner og grupper velkommen til å drive aktivitet etter skoletid. - Vil du drive en aktivitet for ungdom i nordre bydel, så ta gjerne kontakt. 

Vil din organisasjon være med?
Ta kontakt med frivillighetskoordinator Ida Madeleen Moe på ida.madeleen.moe@moss.kommune.no. Dere er hjertelig velkomne.