Fellesskap for alle og muligheter for den enkelte

Varme er energi som går fra et sted til et annet på grunn av temperaturforskjell. Varme går alltid fra et sted med høyere temperatur til et sted med lavere temperatur. Kilde: snl.no