Pårørendestøtte

De fleste av oss er pårørende i løpet av livet. Du er pårørende fordi du står nær noen som har fått en sykdom, en funksjonsnedsettelse eller en avhengighet. Du kan være et familiemedlem, en venn eller nabo. Å være pårørende kan innebære mye ansvar, vanskelige følelser og valg. Moss kommune har ulike tilbud til deg som er pårørende.

Pårørendesenteret
Det er stadfestet at pårørende står for en vesentlig del av omsorgen som ytes. Undersøkelser viser at mange har et ønske om å hjelpe sine nære og kjære og stille opp dersom det legges til rette for det. 

Hos oss på pårørendesenteret har vi tid til å lytte, og kan veilede og støtte deg i den situasjonen du står i. Vi er et lavterskeltilbud – det betyr at du ikke trenger henvisning for å komme i kontakt med oss, men gjør gjerne en avtale over telefon eller e-post så vi kan sette av god tid til deg. Tjenesten er gratis og vi har taushetsplikt. Kjenner du på utfordringen med å stå i pårørenderollen? Ta kontakt med pårørendekoordinator. 

Hva kan vi tilby?

·      Ønsker du å ha noen å snakke med? Vi kan møtes til en samtale om hva som er viktig for deg. Du kan komme alene eller sammen med familien og få innspill som kan hjelpe deg å mestre din livssituasjon. 

·      Har du behov for hjelp til å finne fram i systemet? Du kan få informasjon og rådgivning om dine rettigheter og muligheter som pårørende. 

·      På pårørendesenteret kan du komme i kontakt med andre som går gjennom noe av det samme. Vi samarbeider med frivillige organisasjoner. 

 

 

Kontaktinformasjon

Frederik Hallerstig

Pårørendekoordinator

E-post: frederik.hallerstig@moss.kommune.no

Telefon: +4747693979


Frivillighetens hus
Byfogd Sandbergs gate 5
1532 Moss