Moss kommune

Ungdomsteam

Er du mellom 12 og 23 år og strever med noe? Skole, hjemmesituasjon, psykisk helse, fritid/aktivitet, eller finne frem til hjelp? 

Trenger du noen å snakke med? Vårt team har folk og tilbud som kan hjelpe deg med mye.

Du ikke trenger noen henvisning fra lege eller andre for å komme i kontakt med oss. Tilbudet er helt gratis. Det viktigste er at du som ungdom selv ønsker å ta imot hjelp.

Foresatte og fagpersoner kan også kontakte oss på vegne av ungdommen eller for å få råd og veiledning.

Kontaktinformasjon

E-post:

familieteam@moss.kommune.no

Adresse:
Kirkegata 14,
1530 Moss

 

Ungdomsteam er en del av Familieteam i Moss kommune og kan hjelpe deg som er ungdom.

Dette kan være grunner til å kontakte oss:

Livet er vanskelig og uoversiktlig

Du finner ikke frem i jungelen av tjenester/tilbud

Du trenger noen å snakke med

Du ruser deg

Du sliter med motivasjon til skole/ jobb

Du opplever hverdagen som håpløs

Hjemmesituasjonen din er vanskelig

Du trenger å komme i gang med positive aktiviteter

Du føler deg mobbet eller utstøtt

Du har hatt problemer som har ført til at du har hatt kontakt med politiet

Fyll ut kontaktskjema under så kontakter vi deg

Kontaktskjema ungdom/foresatt

Kontaktskjema fagperson

Trekke samtykker