Moss kommune

Trafikksikkerhet

 Du kan søke kommunen om fartshumper, trafikkskilt, gangfelt og andre mindre tiltak som kan bedre trafikksikkerheten.

God sikt er en forutsetning for trafikksikkerhet. Derfor er det viktig å jevnlig klippe trær, hekker og busker mot vei, så de ikke hindrer sikten og blir til fare for trafikksikkerheten.